Åbn undermenuer...

5.3 Partier og ideologier

Se debatfilm om det danske demokratis kendetegn.

Hvordan kan kendetegnene for det danske demokrati ses som udtryk for de dominerende ideologier i det politiske system? Forklar det til din sidemakker og brug begreber som legitimerende, regressiv og progressiv i din forklaring. Se figur 6.2.

Sæt dig sammen med tre andre og vælg sammen et politisk parti. Find partiernes principprogrammer og undersøg, hvor de danske politiske partier ligger på venstre-højre-aksen, figur 5.4 samt på figur 5.5.

Vælg sammen med din sidemakker om I vil redegøre for Downs’ model, Molins model og parvis adfærdstrekanten. Sæt jer derefter sammen med to andre par som har valgt de andre modeller. Forklar jeres model til dem og få de andre grupper til at forklare jer, hvad deres modeller går ud på.

Få din lærer til at udvælge bestemte valgvideoer fra seneste valgkamp. Analyser dem ud fra Downs’ og Molins model.

Brug begrebet stemmemaksimering til at undersøge, hvilke partier du mener man ville kunne kalde populistiske? Hvilke partier mener du holder sig stærkt og mindre stærkt til sin ideologi?

Diskuter venstreorienteret populisme, højreorienteret populisme og stemmemaksimering i forhold til populismens tiltrækningskraft på borgerne i det senmoderne samfund. Er der nogle partier som du ikke vil sige er den mindste smule populistiske?

Lad eleverne undersøge vælgernes politiske dagsorden ved hjælp af Samfundsstatistik 2016. Heri er et kapitel omhandlende politik.

Undersøg de politiske partiers mærkesager, og sammenlign dem i forhold til vælgernes politiske dagsorden. Brug partiernes hjemmesider folketingets hjemmeside og Samfundsstatistik 2016.

Diskuter på baggrund af ovenstående, hvor et tentativt nyt parti i dansk politik skulle placere sig, såfremt det skulle have succes ved et kommende folketingsvalg.