Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

2.1 Hvad er socialisering?

 • Hvad handler socialisering om?
 • Hvad er forskellen på henholdsvis primær og sekundær socialisering?
 • Hvad betyder begrebet dobbeltsocialisering?
 • Hvad er et solo-interview?
 • Hvad er et fokusgruppe-interview?
 • Hvad er en generationsfamilie?
 • Hvad er en kernefamilie?
 • Hvad er en socialiseringsarena?
 • Hvad er det centrale ved en familie?
 • Hvilke forskellige familietyper kan vi identificere i dagens senmoderne samfund?
 • Hvad er individualiseringstendenser?

2.2 Normer, sociale roller og social kontrol

 • Hvad er en norm for noget?
 • Hvad er forskellen på henholdsvis formelle og uformelle normer?
 • Hvad betyder internalisering?
 • Hvad er en social modreaktion?
 • Hvad betyder begrebet sanktion?
 • Hvad handler social kontrol om?
 • Hvad er en social rolle og hvad vil det sige når der opstår rollekonflikt?
 • Hvad er en social struktur?

2.3 Hvem er jeg egentlig – et spørgsmål om identitet

 • Hvad betyder identitet?
 • Hvad er identitetens fire niveauer for noget
 • Hvad er jeg identitet?
 • Hvad er personlig identitet?
 • Hvad er social identitet?
 • Hvad er kollektiv identitet?
 • Hvordan kan vi forklare George H. Meads begreber I og Me?
 • Hvad er rolleovertagelse?
 • Hvad er imitation?
 • Hvad er en bestemt anden?
 • Hvad er en generaliseret anden?

2.4 Sociale grupper

 • Hvad er en (social) gruppe?
 • Hvilke kriterier kan opstilles for at mennesker kan siges at udgøre en social gruppe?

2.5 Kulturelle forskelle og identitet

 • Hvad betyder kultur?
 • Hvilke symboler har vi i Danmark?
 • Hvilke helte har vi fx i Danmark?
 • Hvilke ritualer har vi fx i Danmark?
 • Hvilke Værdier har vi fx i Danmark?
 • Hvad er national identitet?
 • Hvad er en nation?
 • Hvad betyder sammenhængskraft?
 • Hvad betyder det at noget er et forestillet fællesskab?
 • Hvad er nationalisme?
 • Hvad er jeg-kultur?
 • Hvad er vi-kultur?
 • Hvad menes med den rene identitet?
 • Hvad menes med bindestregsidentitet?
 • Hvad menes med den kreolske identitet?
 • Hvad betyder assimilation?
 • Hvad er segregation?
 • Hvad er pluralistisk integration?
 • Hvad menes med anerkendelsesteori og hvad handler Honneths tre anerkendelsesbehov om?
 • Hvad er en subkultur?

2.6 Face, setting, frontstage og backstage – identitetsdannelsen er rykket ud på nettet!

 • Hvad menes der i sociologien med hverdagslivet?
 • Hvad betyder Goffmans begreb face?
 • Hvad mener Goffman med setting?
 • Hvad menes med begrebet frontstage?
 • Hvad betyder begrebet backstage?
 • Hvad handler branding om?
 • Hvad handler image om?

2.7 Til- og fravalg af roller har betydning for identiteten, men er der frit valg på alle hylder?

 • Hvad menes med roller?
 • Hvad mener den indiske nobelpristager Amytar Zen om identitet?