Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som eleven har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

8.0 Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark

 • Hvad handler velfærd om?
 • Hvad handler økonomi om?

8.1 Mangel- og vækstbehov

 • Hvad handler Maslows behovspyramide om?
 • Hvad er mangelbehov?
 • Hvad er vækstbehov?

8.2 Danskernes forskellige veje til behovsopfyldelse

 • Hvad er de tre forskellige arenaer for behovsopfyldelse?

Markedet

 • Hvad menes med begrebet markedet?
 • Hvad er markedsmekanismen et udtryk for?
 • Hvad betyder udbud?
 • Hvad betyder efterspørgsel?
 • Hvad er økonomisk magt?

Det civile samfund

 • Hvad menes med det civile samfund?
 • Hvad menes med solidaritet?

Staten

 • Hvad er en velfærdsstat?
 • Nævn de tre forskellige former for økonomi
 • Hvad er markedsøkonomi?
 • Hvad er planøkonomi?
 • Hvad er blandingsøkonomi?
 • Hvordan er samspillet mellem stat og borger?

8.3 Hvad er god økonomi?

 • Hvad er de økonomiske mål?
 • Hvad menes med økonomisk vækst?
 • Hvad er et bruttonationalprodukt?
 • Hvad menes med produktivitet?
 • Hvad menes med økonomisk vækst?
 • Hvilke forskellige typer arbejdsløshed findes?
 • Hvad har økonomisk vækst og lav arbejdsløshed med hinanden at gøre?
 • Hvad er konsekvenserne ved høj arbejdsløshed?
 • Hvad er lav inflation?
 • Hvad kan inflation have af negative konsekvenser?
 • Hvad betyder deflation?
 • Hvad menes med betalingsbalancen?
 • Hvad betyder import og eksport?
 • Hvorfor fås en udlandsgæld?
 • Hvilke konsekvenser kan et permanent underskud have for den danske samfundsøkonomi?
 • Hvad menes med et lands konkurrenceevne?
 • Hvad menes med en bæredygtig økonomi?
 • Hvordan kan bæredygtig udvikling komme i konflikt med målet om økonomisk vækst?
 • Hvad betyder balance på statens finanser?

Det økonomiske kredsløb

 • Hvad er det økonomiske kredsløb?
 • Hvilke to kredsløb findes i det økonomiske kredsløb?
 • Hvilke økonomiske aktører indgår i modellen for det økonomiske kredsløb?

8.4 Udsving i økonomien

 • Hvad er konjunktursvingninger for noget?
 • Hvad menes der med, at samfundsøkonomien en gang imellem oplever stød?
 • Hvad kan præciseres ved brug af konjunkturbegrebet?
 • Hvilke fire konjunkturbegreber kan forklare samfundsøkonomiens aktivitetsniveau?
 • Hvad er opgangskonjunktur?
 • Hvad er højkonjunktur?
 • Hvad er nedgangskonjunktur?
 • Hvad er økonomisk recession?
 • Hvad er lavkonjunktur?
 • Hvordan foregik finanskrisen?

8.5 Økonomisk politik

 • Nævn nogle centrale økonomiske instrumenter?

Finanspolitik

 • Hvad menes med finanspolitik?
 • Hvad er ekspansiv finanspolitik?
 • Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre ekspansiv finanspolitik?
 • Hvad er fælles for, hvordan de tre instrumenter virker?
 • Hvad er kontraktiv finanspolitik?
 • Hvornår kan en kontraktiv finanspolitik være fordelagtig?
 • Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre kontraktiv finanspolitik?
 • Hvad er fælles for, hvordan de tre instrumenter virker?
 • Hvad kan være problemet med en kontraktiv finanspolitik?

Pengepolitik

 • Hvad er en ekspansiv pengepolitik?
 • Hvilken virkning kan ekspansiv pengepolitik få?
 • Hvad er kontraktiv pengepolitik?
 • Hvilken virkning kan kontraktiv pengepolitik få?

Strukturpolitik

 • Hvad handler strukturpolitik om?
 • Hvilke politiske tiltag kan strukturpolitik bestå af?
 • Hvad er stramningsstrategien?
 • Hvad er opkvalificeringsstrategien?

8.6 Giver økonomiske reformer mere velstand og øget velfærd?

 • Hvad er forskellen på velstand og velfærd?
 • Hvad er de tre velfærdsbehov?
 • Hvad gik skattereformen ud på?
 • Hvad gik kontanthjælpsreformen ud på?
 • Hvad gik studiefremdriftsreformen ud på?
 • Hvad gik sygedagpengereformen ud på?
 • Hvad gik beskæftigelsesreformen ud på?
 • Hvilket overordnet politisk-økonomisk formål ser der ud til at være med reformerne?