Åbn undermenuer...

Luk samfundet op-gaver

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

Innovationsopgave: Hvordan forbedres din økonomi?

Plan over innovationsopgave på 3-4 lektioner

1. sekvens (evt. som lektie): Din økonomi den sidste måned

 • Lav et regnskab for den seneste måned, hvor du skriver alle dine udgifter og indtægter ned – anvend eventuelt oversigt fra netbank, Excel eller lignende.
 • Betragt din egen økonomi som en husholdning i det økonomiske kredsløb og undersøg:

  • Tendenserne i dine indtægter. Kommer dine indtægter fx altid fra staten som SU eller har du andre indkomster fra fx fritidsjob eller forældre? Placer dine indtægter i det økonomiske kredsløb figur 8.12 og i velfærdstrekanten Figur 8.3.
  • Tendenserne i dine udgifter. Er de fleste af dine udgifter fx brugt i den samme butik eller på de samme slags butikker? Er dine udgifter gået til bestemte produkter fx mad, alkohol eller lignende? Placer dine udgifter i velfærdstrekanten Figur 8.3
  • Din påvirkning på det økonomiske kredsløb. Tilføj dine tendenser af indtægter – fx løn og SU - og udgifter – fx forbrug og skat - som pile i det økonomiske kredsløb.

 • Lav en konklusion på, hvordan du helt overordnet påvirkede det økonomiske kredsløb den seneste måned. Eksempler på konklusioner kan være: ”jeg har mest sparret op den seneste måned af mine indtægter fra fritidsjob” eller ”jeg har hovedsageligt fået indtægter fra forældre og mine største udgifter er til fester” eller ”mit fritidsjob er min hovedindtægt og mine udgifter går hovedsageligt til staten i form af skat”.

2. sekvens: Præsentation og gruppering

 • Alle elever præsenterer deres konklusioner fra 1. sekvens.
 • Eleverne inddeles i grupper efter deres økonomiske status og adfærd. Grupperne kan fx være:
 • Dem der modtager udeboende SU
 • Dem der tjener de fleste af deres indtægter på et fritidsjob
 • Dem der ikke har fritidsjob
 • Dem der er afhængige af penge fra civilsamfundet fx familiemedlemmer
 • Dem der er afhængige af penge fra staten
 • Dem der er afhængige af penge fra marked
 • Dem der forbruger hele deres indkomst
 • Dem der sparer op
 • Herefter betragtes grupperne som ”husholdninger”. Eleverne mødes i ”husholdningerne” og samler deres individuelle regnskaber i et fælles ”husholdningsregnskab”.

3. sekvens: Analyse, vurdering og anbefalinger

 • Grupperne deler/udveksler/bytter ”husholdningsregnskaberne” med en anden ”husholdning”, og nu analyserer ”husholdningerne” hinandens ”husholdningsregnskaber” ud fra kapitel 8 fx:
 • Hvad modtager ”husholdningen” fra de andre sektorer i det økonomiske kredsløb fx i form af løn og indkomstoverførsler?
 • Hvad giver ”husholdningen” til de andre sektorer fx forbrug og skat?
 • Hvordan påvirkes ”husholdningen” af eventuelle konjunktursvingninger i dansk økonomi?
 • Hvordan kan forskellige former for økonomisk politik og økonomiske reformer – fx skattelettelser eller nedsættelse af overførselsindkomster - eventuelt påvirke ”husholdningen”?
 • Analysen og vurderingen afsluttes med at opstille tre anbefalinger til, hvordan ”husholdningen” kan forbedre økonomien og sikre en god økonomi i fremtiden. Som udgangspunkt skal de tre anbefalinger indeholde forskellige strategier med klare muligheder og begrænsninger.

4. sekvens: Præsentation

 • Grupperne præsenterer de tre anbefalinger som en kort videopræsentation. Præsentationerne bør tage udgangspunkt i ”husholdningsregnskaberne” (fra sekvens 2), samt analyserne og vurderingerne (fra sekvens 3), og derfor skal viden om det økonomiske kredsløb, økonomiske konjunkturer, økonomisk politik og økonomiske reformer fra kapitel 8 inddrages.