Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

3.0 Samfund og individ

 • Hvad er en socialkarakter?
 • Hvad hedder de tre samfundstyper?

3.1 Det traditionelle samfund

 • Hvad er kendetegnende for det traditionelle samfund?
 • Hvilke værdier er i det traditionelle samfund?
 • Hvilken tidsopfattelse er i det traditionelle samfund?
 • Hvad er en patriark og en patriarkalsk familie?
 • Sociologiprofessor Dominique Bouchet har givet hver samfundstypes socialkarakter en dyrebetegnelse, hvilke?
 • Hvad betyder social mobilitet?
 • Hvilke sociale grupper består det traditionelle samfund af?

3.2 Det moderne samfund

 • Hvad er kendetegnende ved det moderne samfund?
 • Hvad handler urbanisering om?
 • Hvad prægede overgangen mellem det traditionelle og det moderne samfund?
 • Hvilke værdier er i det moderne samfund?
 • Hvilken tidsopfattelse er i det moderne samfund?
 • Hvad mener Ferdinand Tönnies med begreberne Gemeinschaft og Gesellshcaft?
 • Hvad er en kernefamilie?

3.3 Anthony Giddens – refleksivitet i det senmoderne samfund

 • Hvad kendetegner det senmoderne samfund?
 • Hvem er Anthony Giddens?
 • Hvad mener Giddens med begreberne aftraditionalisering og individualisering?
 • Hvad handler adskillelse af tid og rum om? 
 • Hvad menes med udlejring af sociale relationer?
 • Hvad menes med eksperter og hvad er et ekspertsystem for noget?
 • Hvad er ansigtsløse relationer?
 • Hvad betyder refleksivitet?
 • Hvad menes der med, at individer i det senmoderne samfund genspejler sig i deres omgivelser?
 • Hvad er ontologisk sikkerhed?
 • Hvad menes med eksistentiel angst?

3.4 Thomas Ziehe – kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund

 • Hvad handler kulturel frisættelse om?
 • Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet formbarhed?
 • Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet subjektivisering?
 • Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet ontologisering?
 • Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet potensering?

3.5 Ulrich Beck – risiko i det senmoderne samfund

 • Hvad handler Risikosamfundet om?
 • Hvad handler Ulrick Becks begreb institutionaliseret individualisering om?
 • Hvorfor er svineinfluenzaen et interessant eksempel i forhold til forklaringen om risikosamfundet?
 • Hvad menes der med begrebet valgbiografi?
 • Hvad kendetegner socialkarakteren i det senmoderne samfund? Og hvilken dyrebetegnelse har Bouchet givet den?

3.6 Når ungdom og identitetsdannelse gør ondt

 • Hvad er en identitetsmarkør?
 • Hvad er identitetstab?