Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

1.0 Samfundsfag og ligestilling mellem kønnene?

 • Hvad er samfundet?
 • Hvordan påvirker samfundet os?

1.1 Hvad handler samfundsfag om?

 • Hvad er samfundsfag?
 • Hvad er de centrale hovedområder inden for samfundsfag?

1.2 Hvordan står det til med ligestilling mellem kønnene i Danmark – belyst gennem tre faglige hovedområder

 • Hvad handler ligestilling om?

Ligestilling mellem kønnene med sociologiske briller

 • Hvad handler sociologi om?
 • Hvad er kønsroller og kønsrollemønsteret for noget?
 • Hvad er socialisering?
 • Hvordan aflæses en tabel?
 • Hvad skal man være opmærksom på når man læser et kurve- eller søjlediagram?
 • Hvad er sociale mønstre?
 • Hvad er sociale relationer?
 • Hvad betyder sociale forskelle mellem mænd og kvinder?
 • Kan sociale mønstre og kønsrollemønstre ændres?

Ligestilling med økonomiske briller – fordeling af ressourcer

 • Hvad handler økonomi om?
 • Hvad menes der med, at der i verden er knappe ressourcer og at vi skal prioritere ressourcerne?
 • Hvad er pension?
 • Er der forskel på mænd og kvinders gennemsnitlige indkomst?
 • Hvad er et kønsopdelt arbejdsmarked?
 • Hvad er den private sektor?
 • Hvad er den offentlige sektor?
 • Hvad er der af forskelle på de forskellige sektorer?

Ligestilling med politologiske briller

 • Hvad handler politologi (politik) om?
 • Hvad er magt (kommer igen i kapitel 6) og hvorfor er fagområdet politik så interesseret i magtforhold?
 • Hvad er ideologier?
 • Hvad betyder formel ligestilling?

Feminisme – en politisk strømning for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd

 • Hvad er feminisme?
 • Hvad kendetegner henholdsvis første-, anden-, tredje- og fjerdebølge feminisme?
 • Hvad er digitale krænkelser (hævnporno)?

1.3 Samfundsfaget bygger på aktuel viden, empiri, metode, begreber og teorier

 • Hvordan kan man strukturere informationer og viden gennem samfundsfag?
 • Hvad er aktuel viden?
 • Hvad er empiri?
 • Hvad er kvantitativ metode?
 • Hvad er kvalitativ metode?
 • Hvad er et samfundsfagligt begreb, og hvorfor er det vigtigt at have viden om de samfundsfaglige begreber?
 • Hvad er samfundsfaglig teori?

1.4 Hvad skal jeg kunne i samfundsfag C

 • Hvad er taksonomi?
 • Hvad skal man kunne gøre på de forskellige taksonomiske niveauer?