Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som eleven har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

9.0 Velfærdsstat eller konkurrencestat

 • Hvad er en velfærdsstat?

9.1 Velfærdsstatens udvikling

 • Hvad er fx statens rolle i den danske velfærdsstat?
 • Hvad er gensidig forsørgerpligt?
 • Hvordan adskiller den tyske og den danske velfærdsstat sig fx fra hinanden?
 • Hvordan så udviklingen af den danske velfærdsstat ud?
 • Hvad er Steinckes socialreform?
 • Hvad er forsikringsprincippet?
 • Hvad er retsprincippet?
 • Hvad er skønsprincippet?
 • Hvad er overførsler?
 • Hvad er gratis serviceydelser?
 • Hvad er statslige tilskud til serviceydelser?
 • Hvor får den danske stat penge fra?
 • Hvad menes med et progressivt skattesystem?
 • Hvad vil det sige at velfærdsstaten i Danmark er universel?

9.2 Forskellige velfærdsmodeller

 • Hvilke tre velfærdsmodeller har Gösta Esping-Andersen identificeret?
 • Hvad er en universelvelfærdsmodel?
 • Hvad er en residual velfærdsmodel?
 • Hvad er en korporativ velfærdsmodel?
 • Hvilken betydning har staten, markedet og det civile samfund i de tre velfærdsmodeller?
 • Hvad er subsidaritetsprincippet?

9.3 Velfærdsstatens udfordringer og konkurrencestatens fremkomst

 • Hvad menes med den demografiske udfordring?
 • Hvad menes med borgernes forventningspres?
 • Hvad er den økonomiske globalisering?
 • Hvad er produktionsomkostninger?
 • Hvad er outsourcing?
 • Hvad er stordriftsfordele?
 • Hvad betyder social dumping?
 • Hvad menes med den eksterne immigrationsudfordring?
 • Hvad handler nedskæringsstrategien om?
 • Hvad handler udvidelsesstrategien om?
 • Hvad betyder udlicitering?
 • Hvad går brugerbetaling ud på?
 • Hvordan fungerer indkomstbestemte sociale ydelser?
 • Hvad menes med empowerment i forhold til velfærdsstaten?
 • Hvad er udvidelsesstrategien?

9.4 Fra velfærdsstat til konkurrencestat

 • Hvad er en konkurrencestat?
 • Hvad menes med en nødvendighedens politik?
 • Hvad menes med konkurrencestatsvinderen?
 • Hvad menes med konkurrencestatstaberen?
 • Hvad menes med individualisering?
 • Hvilke problemer er der ved sort arbejde og skatteunddragelse?