Åbn undermenuer...

Luk samfundet op-gaver

... er en foræring til dig, når du er klar til at lukke samfundet op! Det er innovationsopgaver, som rækker ud over bogen, og som giver dig mulighed for at forlade klasseværelset og bevæge dig ud i samfundet. Luk samfundet op-gaver er større opgaver, der er oplagte til eksempelvis at afrunde et undervisningsforløb. Gennem Luk samfundet op-gaver vil du blive i stand til at udforske bogens teori, politikeres og andre meningsdanneres holdninger og dermed det samfund du lever i, på en spændende og udfordrende måde.

Innovationsopgave: Hvordan ændres den social arv og mobilitet?

Plan over innovationsopgave på 2-3 lektioner

Lektie: Spørgeskemaundersøgelse og interview – se næste side
Find minimum 10 tilfældige personer mellem 30 og 50 år. Stil de to (blå) spørgsmål – se næste side – og udfyld et skema for hver person du spørger.

1. sekvens: Individuel behandling af de indsamlede dat
a

 • Behandle dine indsamlede data i de gule analyseark.
 • Overvej, for hver person, om der er tale om social arv eller mobilitet. Behandle derefter informationerne i det grønne analyseark.

2. sekvens (klasse): Behandling alle data

 • Vælg en sekretær
 • Saml resultaterne på sekretærens computer
 • Del det samlede resultat for klassens undersøgelse

3. sekvens (klasse): Analyse af undersøgelsen

 • Redegørelse: Gennemgå data I har indsamlet. Beskriv kort og præcist resultaterne.
 • Undersøgelse: I hvor høj grad er der en sammenhæng mellem social arv og/eller mobilitet med hensyn til uddannelsesniveau og holdninger til økonomisk status.
 • Opsummér resultatet af undersøgelsen.

4. sekvens (gruppe eller klasse): Diskussion af, hvordan der skabes social arv og mobilitet

Find forskellige forklaringer på sociale forskelle på danskerne, der kan forklare resultatet af undersøgelsen. Det kan fx være inspireret af indholdet i Kapitel 4 herunder:

 • Livsformer
 • Livsstile
 • Bourdieus kapitaler
 • Levevilkår
 • Bernsteins sprogkodeteori
 • Sociale klasser
 • Eventuelt andre faktorer (inddrag gerne andre kapitler)

Opstil en prioriteret liste over alle forklaringer.

5. sekvens (gruppe): Arbejd med forskellige forklaringer

Arbejd videre med den forklaring eller de forklaringer, som giver bedst mening. Lad eventuelt eleverne selv vælge gruppe, og hvilken forklaring de vil arbejde videre med. Eller udfordre dem, og stik dem en forklaring, de skal arbejde videre med.

6. sekvens: Brug forklaringen til, at opstille løsningsforslag til, hvordan der skabes øget social mobilitet

Opstil mulige løsninger til, hvordan der skabes øget social mobilitet i det danske samfund. Hver forklaring:

 • Tager udgangspunkt i undersøgelsen
 • Inddrager en teoretisk forklaring
 • Bidrager med en løsning, der skaber øget social mobilitet

7. sekvens: Skab øget social mobilitet

Kom med et løsningsforslag til, hvordan der skabes øget social mobilitet i det danske samfund. Præsentér det i en kort video, hvor bl.a.:

 • 1) Problemet præsenteres
 • 2) Undersøgelsens resultat præsenteres
 • 3) Løsningen præsenteres
 • 4) Løsningen understøttes af en faglig begrundelse

Spørgeskema og interview: Social arv og mobilitet

 Baggrundsspørgsmål: Uddannelsesniveau

SvarpersonenForældre 1Forældre 2
Hvad er du/dine forældres højeste uddannelsesniveau?

 Holdningsspørgsmål: Økonomisk status

Ja, meget bedreJa, jeg er bedre stilletJeg tror det er det sammeNej, jeg har dårligere statusNej, jeg har en meget dårligere statusVed ikke
Hvilket svar passer bedst på spørgsmålet: Er din økonomiske status i samfundet højere end dine forældres i det samfund de levede i, da de var på din alder?

Undersøgelse: Behandling af data

 Analyseark til baggrundsspørgsmål og uddannelsesniveau

SvarpersonenForældre 1Forældre 2
Hvad er du/dine forældres højeste uddannelsesniveau?

 Analyseark til holdningsspørgsmål om økonomisk status

Ja, meget bedreJa, jeg er bedre stilletJeg tror det er det sammeNej, jeg har dårligere statusNej, jeg har en meget dårligere statusVed ikke
Hvilket svar passer bedst på spørgsmålet: Er din økonomiske status i samfundet højere end dine forældres i det samfund de levede i, da de var på din alder?

 Analyseark til sammenhænge mellem uddannelsesniveau og holdninger til økonomisk status

Ja, meget bedreJa, jeg er bedre stilletJeg tror det er det sammeNej, jeg har dårligere statusNej, jeg har en meget dårligere statusVed ikke
Svarpersonen har højere uddannelsesniveau end begge forældre
Svarpersonen har samme uddannelsesniveau end begge forældre
Svarpersonen har lavere uddannelsesniveau end sine forældre