Åbn undermenuer...

Teoriprøven

... giver kørekort til samfundet. Den giver dig et overblik over, om du har forstået de væsentligste pointer i kapitlerne og tydeliggør, hvad der er vigtig viden at tage med fra det enkelte kapitel. Teoriprøven et oplagt redskab til eksamensforberedelse. Den er let at finde frem på en smartphone og giver dermed rig mulighed for at øve sig på farten.

Husk!

  • Husk, at der kan være flere rigtige svar
  • Husk, at alle svar kan være rigtige
  • Husk, at I kan finde alle svar i bogen
  • Husk, at teoriprøven ikke alene er nok når du læser op til eksamen, men at det er en god hjælp

1)Hvad handler politik om?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 125 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

2)Hvad menes med feedback?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 126 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.1 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du vil vide mere om Eastons model.

3)Hvad er forskellen på et demokrati, et autokrati og et teokrati?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 126-127 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.2 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du gerne vil vide mere om de tre politiske styreformer.

4)Direkte demokrati og repræsentativt demokrati?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 127-128 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.3 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du gerne vil vide mere om direkte og repræsentativt demokrati.

5)Hvad menes med konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 130-131 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.4 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du gerne vil vide mere om konkurrence- og deltagelsesdemokrati.

6)Hvad menes med forholdsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 130 samt 134 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.9 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du gerne vil vide mere om valgmådernes betydning for valgresultatet.

7)Hvad er forskellen på parlamentarisk demokrati og et præsidentialsystem?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 131 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

8)Hvad menes med magt og hvilke forskellige magtformer findes?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 132-133 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

9)Hvad går Checks and balances-systemet ud på?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 133 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

10)Hvad er kernevælgere og marginalvælgere?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 133 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se figur 6.8 fra 3. udgave af Luk samfundet op!, hvis du gerne vil vide mere om kerne- og marginalvælgere.

11)Hvad er forskellen på etpartisystemer, topartisystemer og flerpartisystemer? Og hvad er et klasseparti?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 135 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Hvis du vil vide mere om klassepartierne kan du se figur 6.10 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

12)Hvad er forskellen på politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 135-136 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

For at få et overblik over forskelle og ligheder mellem politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser kan du se figur 6.10 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

13)Hvad er catch all-partier?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 137 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

14)Hvad er regerings- og en oppositionspartier?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 138 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

15)Hvad består regeringen af?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 140 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

16)Hvordan ser lovgivningsprocessen ud i Danmark?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 138-139 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

For at få et overblik over lovgivningsprocesserne i Danmark kan du kigge nærmere på figur 6.12 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

17)Hvad er positiv og negativ parlamentarisme?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 140 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

18)Hvilke regeringstyper har vi haft i Danmark?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 142 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

19)Hvad menes med staten og hvad er suverænitet?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 142-143 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

20)Hvad er forordninger og direktiver?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 143-144 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

21)Hvad er et retssamfund og hvad gør retssystemer?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 146 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

22)Hvad er en statsborger og hvad er et statsborgerskab?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 149 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

23)Hvad er en medborger og en modborger, og hvad er godt medborgerskab?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 150-153 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Hvis du vil vide mere om medborgerskab, kan du se figur 6.21 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

24)Hvad er en politisk forbruger?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 157 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

25)Hvad menes med en hverdagsmager?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 157 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

26)Hvad er den parlamentariske styringskæde?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 130-131 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Hvis du vil vide mere om den parlamentariske styringskæde, kan du se figur 6.6 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

27)Hvad er forholdet mellem rettigheder og pligter når det kommer til politisk deltagelse?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 148 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Hvis du vil vide mere om forskellige former for politisk deltagelse, kan du se figur 6.18 fra 3. udgave af Luk samfundet op!

28)Hvad handler magtdelingslæren om?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 132-133 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Resultat

Du fik / 28 rigtige