Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

6.1 Politik, det politiske system og forskellige politiske styreformer

 • Giv en definition af begrebet politik
 • Hvad er henholdsvis materielle og immaterielle værdier for noget?
 • Hvad er det Eastons model af det politiske system illustrerer?
 • Hvad betyder autoritet og implementering?
 • Hvad betyder input, feedback og output?
 • Hvem er det der giver feedback og hvorfor er dette element uhyre væsentligt i et demokratisk politisk system?
 • Hvilke tre politiske styreformer kan man skelne imellem?
 • Hvad er forskellen på demokrati, autokrati og teokrati?
 • Hvad er et diktatur?

6.2 Demokrati – hvad er det?

 • Hvad er et direkte demokrati?
 • Hvad er repræsentativt demokrati?
 • Hvad er en folkeafstemning?
 • Hvorfor har vi folkeafstemninger i Danmark?
 • Hvad handler konkurrencedemokratiet om?
 • Hvad handler deltagelsesdemokratiet om?
 • Hvad er en valgmåde?
 • Hvad er forskellen på forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse?
 • Hvad er et parlament?
 • Hvad er den parlamentariske styringskæde?
 • Hvad er forskellen på den formelle og den reelle styringskæde?
 • Hvordan er et parlamentarisk system og et præsidentielt system forskelligt fra hinanden?

6.3 Magt i politik – og i andre sammenhænge

 • Hvad er magt, og hvilke former kan magt antage?
 • Hvad handler magtens tredeling om?
 • Hvad menes der med checks and balances?
 • I hvilket lands politiske system er checks and balances centralt?
 • Hvordan fungerer magtens tredeling i Danmark?

6.4 Valg og vælgere

 • Hvem er vælgerne i Danmark?
 • Hvor høj er stemmeprocenten ca. ved folketingsvalg i Danmark?
 • Hvad er en kernevælger?
 • Hvad er en marginalvælger?
 • Hvilke strategier kan partier bruge i forhold til marginalvælgere?
 • Hvad kaldes princippet eller teorien bag forholdstalsvalgmåden som vi benytter os af i Danmark?
 • - Nævn to lande, hvor man benytter sig af den valgmåde, der populært betegnes Winner takes it all
 • Hvad er et to-partisystem?
 • Hvad er et flerpartisystem?

6.5 Partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser

 • Hvad er et politisk parti?
 • Hvad er en interesseorganisation?
 • Hvad er en græsrodsbevægelse?
 • Hvor mange politiske partier er der i Folketinget?
 • Hvad hedder disse politiske partier?
 • Hvad er forskellen på vælgerpartiet og folketingsgruppen?
 • Hvad er et étpartisystem?
 • Hvad menes med klassepartier?
 • Hvad menes med et catch all-parti?

6.6 Regering og Folketing

 • Hvor mange medlemmer er der i Folketinget?
 • Hvor mange af medlemmerne i Folketinget vælges i Danmark, Grønland og på Færøerne?
 • Hvem udgør regeringspartierne?
 • Hvem udgør oppositionspartierne?
 • Hvad er initiativfasen?
 • Hvad er lovforberedelsesfasen?
 • Hvad er beslutningsfasen?
 • Hvad er implementeringsfasen?
 • Hvad handler negativ parlamentarisme om?
 • Hvad handler positiv parlamentarisme om?
 • Hvad er en mindretalskoalition?
 • Hvad menes der med ordet kontrolmiddel?
 • Hvad er forskellen på en flertals- og en mindretalsregering?

6.7 Der er flere, som har indflydelse på de politiske beslutningsprocesser i Danmark

 • Hvad menes med staten Danmark?
 • Hvad betyder suverænitet?
 • Hvordan er EU's besluttende organer fordelt i en lovgivende-, udøvende og dømmende magt?
 • Hvad kaldes love som kommer fra EU?
 • Hvad er EU-direktiver?
 • Hvad er de danske EU-forbehold?
 • På hvilke tre niveauer gør EU sig gældende i Danmark?
 • Hvad er FN?
 • Hvad er menneskerettigheder for noget?
 • Hvad er en migrant?
 • Hvad er et retssamfund?
 • Hvad er retssystemet?
 • Hvad er to-instansprincippet?
 • Hvilke tre instanser er det danske retssystem bygget op af?
 • Hvilke to sagstyper kan retssager i Danmark opdeles i?
 • Hvad er WTO?
 • Hvilken rolle spiller multinationale selskaber for Danmark?

6.8 Politisk deltagelse, rettigheder og pligter – hvad er den gode medborger?

 • Hvad handler politisk deltagelse om?
 • Hvad menes med mægtiggørelse og myndiggørelse?
 • Hvad handler brugerdeltagelse om?
 • Hvad er en statsborger?
 • Hvad menes med en medborger?
 • Hvad menes med rettigheder og pligter?
 • Hvad er en modborger?

6.9 Er demokratiet i de vestlige lande, herunder Danmark, under pres?

 • Hvilke forklaringer kan der være på befolkningens dalende tillid til politikerne?
 • Hvad menes med løftebrud?
 • Hvad er partihoppere?
 • Hvad menes der med begrebet den politiske forbruger?
 • Hvad er en hverdagsmager?