Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

5.0 Politiske ideologier

 • Hvad er en politisk ideologi?
 • Hvilke tre antagelser indeholder en ideologi?
 • Hvad er forskellen på en legitimerende, regressiv og progressiv ideologi?
 • Hvad er komparativ metode?
 • Hvilke tre spørgsmål stilles til ideologier?

5.1 De tre klassiske ideologier liberalisme, konservatisme og socialisme

 • Hvilke ideologier er de tre klassiske ideologier?
 • Hvem er liberalismens, konservatismens og socialismens fædre?

Liberalisme

 • Hvad er udgangspunktet for klassisk liberalisme?
 • Hvilke rettigheder har mennesket ifølge John Locke?
 • Hvad betyder frihed for liberalister?
 • Hvad betyder vendingen: Enhver er sin egen lykkes smed?
 • Hvad er liberalismens menneskesyn?
 • Hvad er liberalismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er liberalismens syn på statens rolle?
 • Hvad er en natvægterstat eller en minimalstat?
 • Hvad er den usynlige hånd?
 • Hvad er kapitalisme?
 • Hvad er økonomisk liberalisme?
 • Hvad er politisk liberalisme?

Konservatisme

 • Hvad er udgangspunktet for traditionel konservatisme?
 • Hvad er problemet med liberalismen ifølge konservative?
 • Hvad betyder kultur og traditioner for konservatisme?
 • Hvad er konservatismens menneskesyn?
 • Hvad er konservatismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er konservatismens syn på statens rolle?
 • Hvad betyder autoriteter for konservatisme?
 • Hvad er sammenhængskraft ifølge konservatisme?

Socialisme

 • Hvad er problemet med liberalismen og kapitalisme ifølge Karl Marx?
 • Hvad er socialismens menneskesyn?
 • Hvad er socialismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialismens syn på statens rolle?
 • Hvad er klassekamp?
 • Hvad er et socialistisk samfund?
 • Hvad betyder vendingen: Enhver yder efter evne og nyder efter behov?
 • Hvad er solidaritet?
 • Hvad er kommunisme?
 • Hvad er kommunismens menneskesyn?
 • Hvad er kommunismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er kommunismens syn på statens rolle?

5.2 Ideologiske forgreninger

Socialliberalisme

 • Hvem er socialliberalismens fader?
 • Hvad er socialliberalismens løsning på kapitalismens problemer?
 • Hvad er socialliberalismens menneskesyn?
 • Hvad er socialliberalismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialliberalismens syn på statens rolle?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialliberalisme?

Socialkonservatisme og nationalkonservatisme

 • Hvad er problemet med fri konkurrence ifølge socialkonservatisme?
 • Hvad er socialkonservatismens samfundsopfattelse?
 • Hvad er socialkonservatismens syn på statens rolle?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialkonservatisme?
 • Hvad bygger nationalkonservatisme på?
 • Hvorfor er nationen og nationalstaten så vigtig for nationalkonservatisme?
 • Hvad mener nationalkonservatisme om EU?

Socialdemokratisme

 • Hvilken ideologi har socialdemokratismen bevæget sig henimod?
 • Hvad er reformistisk socialisme?
 • Hvad vil socialdemokratismen gøre ved det kapitalistiske samfund?
 • Hvad er socialdemokratismens opfattelse af staten?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialdemokratisme?

Revolutionær socialisme

 • Hvad er forskellen på socialdemokratisme og revolutionær socialisme?
 • Hvilket dansk parti bliver forbundet med kommunisme?

Neoliberalisme

 • Hvem er neoliberalismens fader?
 • Hvilke danske partier er inspireret af tanker fra neoliberalismens fader?
 • Hvad er neoliberalismens menneskesyn?
 • Hvad er neoliberalismens syn på statens rolle?

Den grønne ideologi

 • Hvilket synspunkt har den grønne ideologi i forhold til økonomisk vækst?
 • Hvad er den grønne ideologis menneskesyn?
 • Hvad er den grønne ideologis samfundsopfattelse?

Populisme

 • Hvad er en politiske strømning?
 • Hvorfor har populisme på det sidste fået vind i sejlene?
 • Hvem gør populisme sig til repræsentant for?
 • Hvad er kendetegnende for både højreorienteret og venstreorienteret populisme?
 • Hvad er kendetegnende for højreorienteret populisme?
 • Hvad er kendetegnende for venstreorienteret populisme?

5.3 Partier og ideologier

 • Hvad forklarer partiers adfærd ifølge Molins model?
 • Hvad er venstre-højre-aksen?
 • Hvad har venstre-højre-aksen med økonomi og staten at gøre?
 • Hvor ligger de danske partier på venstre-højre-aksen?
 • Hvad vil det sige at noget er fordelingspolitisk og at noget er værdipolitisk?
 • Hvad mener en der er venstreorienteret?
 • Hvad er rød blok?
 • Hvad mener en der er højreorienteret?
 • Hvad er blå blok?
 • Hvad er nypolitik eller værdipolitik?
 • Hvad er issue-voting?
 • Hvad er kendetegnende for det værdipolitiske-venstre?
 • Hvad er kendetegnende for det værdipolitiske-højre?
 • Hvad siger Downs’ model noget om?
 • Hvad siger Molins model noget om?
 • Hvad handler stemmemaksimering om?