Åbn undermenuer...

Debatfilmene

... præsenterer en lang række personligheder, som forholder sig til bogens emner. Filmene vil gøre det lettere at forstå, hvordan bogens teori og samfundet hænger sammen. Her møder vi mere eller mindre kendte mennesker fra det virkelige liv, som præsenterer forskellige måder at se og forstå samfundsfaglige  problemstillinger, teori og statistik på. I bogen vil du finde henvisninger til disse film, når det er særligt oplagt at knytte teksten til en film på hjemmesiden. Filmene kan også oplagt bruges som introduktion til et emne, som lektie, som diskussionsstarter eller til gruppearbejde.

Indkomstudviklingen i Danmark

Klasseforskelle i Danmark

Social mobilitet

Eksklusion af socialt udsatte

Unges lave valgdeltagelse

Den danske økonomis styrker og svagheder

Hvad menes med finanspolitik og hvilken type finanspolitik skal man føre?

Hvad skal vi kigge efter for at finde ud af, hvordan en samfundsøkonomi har det?

Hvorfor er økonomi vigtigt?

Hvorfor hører man så meget om arbejdsløshed og beskæftigelse i medierne?

Hvorfor tales der så meget om BNP-væksten?