Åbn undermenuer...

Tjek-på-lektien

... er en række enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen, som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

4.0 Forskellige liv i Danmark

 • Hvorfor bruger vi begrebet social differentiering i samfundsfag?
 • Hvad betyder begrebet social differentiering?

4.1 Livsformer

 • Hvad menes med livsformer?
 • Hvilke tre livsformer beskrives i afsnittet?
 • Hvad kan kultur oversættes til hos Højrup?

4.2 Livsstile

 • Hvad er en livsstil og hvad handler livsstilsbegrebet om?
 • Hvad kan vi bruge Minervamodellen til?
 • Hvad er et segment og hvad betyder segmentering?
 • Hvad vil det sige at opfatte et menneske som et objekt?
 • Hvad vil det sige at opfatte et menneske som et subjekt?
 • Hvad mener Pierre Bourdieu med begrebet habitus?
 • Hvad mener Pierre Bourdieu med begrebet kapital?
 • Hvilke forskellige kapitaler findes der?
 • Hvad mener Pierre Bourdieu med begrebet felt?
 • Hvad handler Basil Bernsteins sprogkodeteori om?

4.3 Levevilkår

 • Hvad handler levevilkår om?
 • Nævn fem forskellige sociale klasser i det danske samfund.
 • Hvad betyder social stratificering og hvad er en social stratifikationsanalyse?
 • Hvilke tre inddelingskriterier kan bruges til at inddele den danske befolkning?
 • Hvad handler social mobilitet om?
 • Hvilke forskellige former for social mobilitet findes?
 • Hvad handler begrebet den sociale arv om?
 • Hvad er forskellen på positiv og negativ social arv?
 • Hvad er deciler?
 • Hvad betyder signifikante forskelle?
 • Hvad vil det sige at være mønsterbryder?
 • Hvad betyder det at være økonomisk fattig?
 • Hvorfor taler man om henholdsvis absolut- og relativ fattigdom?
 • Hvad betyder det at være socialt udsat?
 • Hvad vil det sige at blive socialt ekskluderet?
 • Hvilke grunde kan der være til at socialt udsatte grupper ekskluderes af det danske samfund?
 • Hvad er en selvforstærkende devalueringsproces?
 • Hvad betyder marginalisering?