Åbn undermenuer...

Teoriprøven

... giver kørekort til samfundet. Den giver dig et overblik over, om du har forstået de væsentligste pointer i kapitlerne og tydeliggør, hvad der er vigtig viden at tage med fra det enkelte kapitel. Teoriprøven et oplagt redskab til eksamensforberedelse. Den er let at finde frem på en smartphone og giver dermed rig mulighed for at øve sig på farten.

Husk!

  • Husk, at der kan være flere rigtige svar
  • Husk, at alle svar kan være rigtige
  • Husk, at I kan finde alle svar i bogen
  • Husk, at teoriprøven ikke alene er nok når du læser op til eksamen, men at det er en god hjælp

1)Hvad menes med absolut fattigdom?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 104-105 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se også begrebsfilmen, hvor Aydin Soei forklarer fattigdomsgrænsen for ekstra inspiration.

2)Hvad betyder en decil?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 103 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

3)Hvad menes med et felt?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 97 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

4)Hvad betyder generationsmobilitet?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 101 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

5)Hvad menes med begrebet habitus?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 96 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

6)Hvad er karrieremobilitet?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 101 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

7)Hvad menes med social stratifikation?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 100 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

8)Hvad menes med kulturel kapital?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 96 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

For ekstra inspiration kan du også se begrebsfilmen, hvor Aydin Soei forklarer, hvad modborgerskab er.

9)Hvad menes med levevilkår?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 91-99 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

10)Hvad menes med livsformer?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 91-93 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

11)Hvad menes med livsstile?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 93-98 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Hvis du vil have mere inspiration kan du se begrebsfilmen, hvor Henrik Dahl forklarer livsstilssegmenter.

12)Hvad vil det sige at være mønsterbryder?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt. Se også debatfilmen om mønsterbrydere for mere inspiration.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 104 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se også debatfilmen om mønsterbrydere for mere inspiration.

13)Hvad menes med positiv og negativ social arv?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 101 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Se også debatfilmen om social arv for mere inspiration.

14)Relativ fattigdom

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 104 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

15)Hvad er et segment og hvad betyder segmentering?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 95 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

16)Hvad er økonomisk kapital?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 96 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

17)Hvad menes med begrænset og udvidet sprogkode?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 99 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

18)Hvad menes med socialt udsatte, hvad er en selvforstærkende devalueringsproces og hvad er social ekskludering og marginalisering?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar var ikke helt rigtigt. Husk, at der kan være flere rigtige svar og at du skal finde dem alle sammen. Læs side 107 i Luk samfundet op! 3. udgave for at finde det eller de rigtige svar.

Resultat

Du fik / 18 rigtige