Åbn undermenuer...

9.1 Velfærdsstatens udvikling

Hvilke overførsler, gratis serviceydelser og statslige tilskud til serviceydelser er du selv afhængig af? Hvor mange af dem er din familie afhængig af? Lav en liste. Hvordan ville dit liv se anderledes ud uden disse?

Se figur 9.2. diskuter med din makker om I tænker om fordeling af beskatning? Synes I for eksempel at indkomstskatterne er for store? Eller at skat af formue, ejendom og besiddelse er for lille? Brug infomedia til at finde artikler omhandlende skat. Find artikler, ifølge hvilke nogen mener, at skatten generelt er for lav og artikler som giver udtryk for det modsatte og artikler som giver udtryk for noget midt imellem. Diskuter med din makker argumenter for og imod høj skat som kommer til udtryk i de artikler I har fundet. Hvad mener I selv om niveauet af skatter og afgifter i Danmark?

At staten er en så dominerende aktør i sikring af borgernes behov og velfærd skyldes politiske holdninger i det danske samfund. Se partifilmene om velfærd. Lav en oversigt. Hvilke partier er i højere og mindre grad tilhængere af statens store ansvar for borgernes velfærd? Hvilke partier tror du i højere grad mener at det burde være det civile samfund? Hvilke partier mener at velfærdsstaten skal være universel?

Se debatfilmen om indkomstudviklingen i Danmark.

Indkomst handler blandt andet om løn, overskud af selvstændig virksomhed, udbetalinger fra en a-kasse, pension, kontanthjælp, sygedagpenge, SU og formueindkomst. Diskuter med din makker om det kan skyldes ændringer i den universelle velfærdsstats opbygning, uligheden i Danmark bliver større? Kom med eksempler.

Undersøg, den offentlige sektors udgifter fordelt på opgaver i tabel 15.2 i Samfundsstatistik 2016. Hvilke områder der modtager flest ydelser fra staten? Sammenlign år 2000 med 2015. Hvilke ændringer er sket? Synes I at ændringerne er gode eller dårlige?

Undersøg ved hjælp af samfundsstatistik 2016 tabel 15.2, hvor mange milliarder det offentlige brugte på henholdsvis sundhedsvæsenet, undervisning og social beskyttelse i henholdsvis 2000, 2005, 2010 og 2015. I skal i procent beregne hvorvidt udgifterne til disse områder er steget eller faldet i perioden.