Åbn undermenuer...

9.3 Velfærdsstatens udfordringer og konkurrencestatens fremkomst

Se debatfilmen social mobilitet.

Diskuter i klassen institutionernes rolle i velfærdsdanmark. I jeres argumentation skal i blandt andet komme ind på: skat, brugerbetaling, indkomstbestemte sociale ydelser, folkeskoler, privatskoler, sociale klasse og kapital.   

Se figur 9.12. Diskuter med din sidemakker hvilke af udvidelsesmulighederne I ville hælde til, hvis det var jer der var politikerne? Og hvilke ville I bestemt ikke hælde til? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Lav et mindmap over alle de ideer du og din makker har til, hvordan I mener at staten på bedst mulig måde kan sikre velfærdsstaten. Hvordan synes du man bør løse de demografiske udfordringer og hvordan kan politikerne bedst leve op til borgernes forventningspres? Tænk over globalisering, arbejdsstyrke, offentlige udgifter og skat når I laver jeres mindmap.

Gennem beskæftigelsesreformer og kontanthjælpsreformer har man fra politisk hold pointeret, at nok har man rettigheder til at modtage velfærdsydelser i det danske samfund, men man har også pligt til at bidrage til fællesskabet i et omfang det synes muligt. Sæt dig sammen med en makker. På hvilken måde lægger konkurrencestaten mere vægt på individets pligter overfor fællesskabet i forhold til den universelle velfærdsstatstankegang? Kom med konkrete eksempler. Synes I at dette er en positiv eller negativ udvikling?

Sæt dig med en makker og fortæl med egne ord hinanden om styrker, svagheder, muligheder og begrænsninger ved velfærdsstaten. Se figur 9.16.

Se begrebsfilmen, hvor Lisbeth Zornig taler om sort arbejde og se figur 9.15.

Sæt dig sammen med to andre. Kender du nogen, der har foretaget eller benyttet sig af sort arbejde? Forklar, hvordan sort arbejde kan være et fænomen, som skyldes kendetegn ved den samfundstype. Husk tilbage på det I har lært kendetegn ved det senmoderne samfund. Hvordan skal regeringen håndtere den øgede individualisering? Kom med forslag og skriv dem ned. Inddel jeres løsningsforslag i sociologiske, økonomiske og politiske løsningsforslag. Diskuter, hvilke politiske og økonomiske tiltag som I mener, er de mest effektive, hvis regeringen skal formindske sort arbejde. Tænkt tilbage på det I har lært om politiske ideologier og økonomi.