Åbn undermenuer...

5.2 Ideologiske forgreninger

Redegør for de forskellige begrundelser for en velfærdsstat, der kan udledes af socialliberalisme, socialkonservatisme og socialdemokratisme. Undersøg forskelle og ligheder i disse argumenter. Diskuter, hvorvidt argumenterne har påvirket den danske velfærdsstats udvikling og den måde velfærdsstaten er indrettet på.

Se begrebsfilmen, hvor Søren Hviid Pedersen forklarer national- og socialkonservatisme.

Hvad er ifølge ham forskelle og ligheder på de to? Find Søren. Tror du, at han selv tilhører en af disse ideologiske forgreninger? Hvilket parti tror du han stemmer på?

Gense partifilmene om politiske ideologier. Placer alle de danske partier inden for de forskellige ideologiske forgrening. Begrund det med deres syn på kapitalisme og fri konkurrence, deres menneskesyn, samfundsopfattelse og deres syn på statens rolle. Se flere partifilm eller tag nettet til hjælp, hvis ideologifilmene ikke er nok.

Sæt dig i en gruppe sammen med tre andre og undersøg de danske politiske partiers ideologier. Hold efterfølgende oplæg om, hvilke partier i Danmark, der kan betegnes som hhv. socialliberalistiske, socialkonservative, nationalkonservative, socialdemokratiske, revolutionære socialister, neoliberale og grønne. Diskuter desuden hvilke som er populistiske.

Se partifilm  fra Dansk Folkeparti om indvandring og integration, samt partifilm fra Enhedslisten om økonomi.

Udtrykker de to partier i disse film populistiske holdninger? Er du enig med nogen af dem?

Kom med eksempler på politiske diskussioner som du kan huske, hvor du har oplevet, at partier har krævet en masse uden at være villige til at indgå kompromisser. Hvor de har opført sig populistisk. Hvad synes du om denne tilgang? Tænk over eksempler fra dit eget liv, hvor du synes det er fair at kræve noget helt specifik uden at ville forhandle.

Se figur 5.3. Kender du nogen der kan, eller kan du også selv føle dig tiltrukket af populisme?

Se afsnit 5.1 i bogen og underafsnittene Klassisk liberalisme, traditionel konservatisme og socialisme. Her nævnes for hver af de tre klassiske ideologier forholdet mellem rettigheder og pligter. Sæt dig sammen med en makker og skriv ud fra hvert af partierne i Folketinget, hvad I tror de mener forholdet mellem rettigheder og pligter er. Se derefter partifilmene omhandlende rettigheder og pligter. I filmene udtrykker politikerne selv, hvad de mener om forholdet mellem rettigheder og pligter. Hvad siger de egentlig? Synes du, at de er specielt konkrete i deres udsagn? Hvordan stemmer deres udsagn overens med deres politiske ideologi?